Archiwum aktualności

2011-01-31
Wydatki związane z podwyższeniem kapitału nie stanowią kosztów podatkowych

 

Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale siedmiu sędziów z dnia 24 stycznia 2011 roku sygn.  II FPS 6/10 uznał, że wydatki związane bezpośrednio z podwyższeniem kapitału nie mogą być kosztem podatkowym.  Kosztami bezpośrednimi są np.  opłaty notarialne, podatek od czynności cywilnoprawnych i opłaty sądowe, związane z podwyższeniem kapitału. W opinii sądu spółka może odliczyć tylko wydatki, które nie są niezbędne do przeprowadzenia operacji podniesienia kapitału, np. opłaty za usługi doradcze i marketingowe.


2011-01-18
Nowe przepisy dopuszczają możliwość wysyłania faktur w dowolnym formacie elektronicznym

 

Od 1 stycznia 2011 r. przepisy o podatku VAT dopuszczają możliwość wysyłania faktur w dowolnym formacie elektronicznym, pod warunkiem uprzedniej akceptacji tego sposobu wysyłania przez odbiorcę oraz pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury. Brak jest jednak definicji, co należy rozumieć pod pojęciem autentyczności i integralności treści faktury. Wydaje się, że dopuszczalne jest wysyłanie faktur  w pliku  PDF ale pod warunkiem stosowania odpowiednich zabezpieczeń oraz procedur, które zagwarantują, że faktura otrzymana przez nabywcę będzie tą samą, którą wysłał sprzedawca.


2011-01-18
Nowe zasady dla zwolnienia z podatku u źródła odsetek i dywidend dla podmiotów powiązanych

 

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku, wprowadziła zamiany w zakresie zwolnienia z opodatkowania dywidend, odsetek, należności licencyjnych oraz innych podobnych tytułów wypłacanych na rzecz spółek  powiązanych, posiadających  siedzibę w jednym z państw Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku takich wypłat dla zastosowania zwolnienia z opodatkowania w Polsce, oprócz certyfikatu rezydencji wymagane jest także uzyskanie pisemnego oświadczenia,  że Spółka otrzymująca te należności nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na źródło ich osiągania.

1 2 3