Archiwum aktualności

2011-01-18
Jak opodatkować sprzedaż samochodu

 

Nowe przepisy przejściowe do ustawy o VAT nie uwzględniły faktu, że w okresie 2004-2005 odliczeniu podatku VAT podlegało 50% podatku naliczonego prze nabyciu samochodów osobowych, nie więcej niż 5000 złotych. Z par. 13 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia  w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT wynika, że zwolnieniem z VAT obejmuje się dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów, przy których nabyciu kwotę podatku naliczonego stanowiło 60 proc. kwoty VAT wykazanego na fakturze, nie więcej niż 6 tys. zł. Nie przewidziano natomiast zwolnienia dla samochodów, w wypadku których kwotę VAT naliczonego stanowiło jedynie 50 proc. VAT naliczonego, nie więcej niż 5 tys. zł 


2011-01-04
Zmiana stawek VAT od 1.1.2011

 

Począwszy od 1.1.2011 roku zostały zmienione stawki podatku VAT. Aktualnie obowiązują stawki w wysokości: 23%,8%,5%, 0%.Zmiana stawek w zasadniczym kształcie dotyczyła ich podwyższenia o 1%, choć w odniesieniu do niektórych produktów i usług stawki podatku zmniejszono. Przepisy dotyczące tych zmian wynikają z licznych aktów prawnych. Dla transakcji na przełomie roku zostały wprowadzone odpowiednie przepisy przejściowe. I tak na przykład, jeśli usługa została faktycznie wykonana do końca 2010 roku to obowiązuje dla niej stawka podatku obowiązująca do 31.12.2010, nawet gdy usługa ta zostanie zafakturowana w 2011 roku.

1 2 3