Krystyna Florkowska

biegły rewident, doradca podatkowy

 

Języki: polski, niemiecki, angielski
Specjalizacja: podatki dochodowe, międzynarodowe prawo podatkowe, rachunkowość.

Problematyką podatkową zajmuje się począwszy od 1993 roku. W latach 1993-1998 pracowała w organach administacji podatkowej. Uprawnienia doracy podatkowego nabyła w 1999 roku. O okresie 1999-2001 byla zatrudniona w charakterze doradcy podatkowego w międzynarodowej firmie audytorskiej, kierując działem doradztwa podatkowego w Krakowie. Uprawnienia biegłego rewidenta nabyła w kwietniu 2007 roku.  Uczestniczyła jako prelegent w licznych seminariach w dziedzinie rachunkowości i podatków, organizowanych w kraju i zagranicą.

Kontakt: krystyna.florkowska@fmk.com.pl