Kooperacja

Współpracujemy z wieloma zagranicznymi kancelariami podatkowymi, audytorskimi oraz prawnymi.

Dzięki tej wspólpracy możemy wspólnie z naszymi partnerami zaprojektować optymalną strukturę dla inwestycji zagranicznych i zapewnić bieżącą księgową i podatkową obsługę tych przedsięwzięć.