Usługi

Do naszych kompetencji należą:

  • doradztwo podatkowe
  • działalność audytorska
  • doradztwo księgowe
  • usługi księgowe
  • działalność szkoleniowa w zapresie podatków i rachunkowości

 

Dzięki wieloletniej obsłudze zagranicznych inwestorów w Polsce i podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego oferowane przez nas usługi uwzględniają specyfikę oraz standardy wymagane przy tego typu obsłudze.

Kierując się zasadami etyki zawodowej gwarantujemy zachowanie w całkowitej tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od Klienta.

Zgodnie z wymogami ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie nasza Kancelaria jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej. Posiadamy także dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.