Księgowość

Nasze usługi w zakresie księgowości obejmują prowadzenie ksiąg rachunkowych, ewidencji podatkowych oraz księgowości płac. Na życzenie Klienta podejmujemy się także prowadzenia ewidencji kadrowej.

Oferujemy raporting dostosowany do potrzeb i oczekiwań Klienta, również w języku obcym. Praca działu księgowości wykonywana jest pod stałym nadzorem doradców podatkowych.

W ramach prac księgowych wykonujemy następujące czynności:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz ewidencji podatkowych,
  • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych wg prawa polskiego, niemieckiego lub standardów międzynarodowych (IAS),
  • monitorowanie należności oraz cash management,
  • sporządzanie list płac,
  • sporządzanie deklaracji ZUS i i ich elektroniczny przekaz,
  • prowadzenie ewidencji kadrowej.