Archiwum aktualności

2011-02-28
VAT-Prawo do odliczania przy sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej

 

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że pozbawienie prawa do odliczenia podatku  VAT u podatników, u których proporcja sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej nie przekroczyła 2 procent  jest niezgodne z prawem unijnym i narusza zasadę neutralności VAT (SYGN. AKT I FSK 290/10). Ponadto sąd uznał, jeżeli różnica pomiędzy tzw. proporcją wstępną a proporcją ostateczną nie przekracza 2 proc., podatnik nie ma prawa do rocznej korekty VAT.


2011-02-14
Podatek od sprzedaży odziedziczonego lokalu

 

Z orzeczenia  Wojewódzkiego  Sądu Administracyjnego w  Warszawie z dnia 25.01.2011 roku (sygn. akt: III SA/Wa 1528/10) wynika, że  osoba, która sprzedała nieruchomość otrzymaną w spadku, musi zapłacić podatek, przy czym nie może obniżyć przychodu o wydatki na kredyt, który musiała spłacić za spadkodawcę.


2011-03-17
Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik VAT

 

Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego  sygn. akt. I FSK 423/10, wspólnota mieszkaniowa może po wcześniejszym zarejestrowaniu się jako podatnik VAT refakturować nabywane na rzecz właścicieli media. Lokatorzy mogą zatem domagać się od wspólnot mieszkaniowych faktur VAT z tytułu rozliczenia mediów.  Dzięki temu lokatorzy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, mogliby odliczać VAT wykazany na tych fakturach.

1 2 3