Index

About

Witamy w Kancelarii FLORKOWSKA & KONARSKI

Oferujemy kompleksową obsługę podatkową i księgową a także usługi audytorskie.
Kancelaria działa od 2001 roku. Do grona naszych klientów należą głównie małe i średnie przedsiębiorstwa ale także osoby prywatne. Jesteśmy doświadczonym, pełnym energii zespołem.

Naszą pracę traktujemy jak misję oraz pasję. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i z zaangażowaniem, zwracając szczególną uwagę na cele biznesowe klienta.

Kancelaria
Kancelaria

Kancelaria Florkowska & Konarski
została utworzona w Krakowie w 2001 roku.

Zasadniczym przedmiotem naszej działalności jest doradztwo podatkowe, doradztwo księgowe oraz usługi audytorskie. Naszą ofertę uzupełniają usługi księgowe. Prowadzimy także działalność szkoleniową w zakresie prawa podatkowego oraz rachunkowości.

Kancelarię tworzą dwie spółki:
FLORKOWSKA  & KONARSKI Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego
FMK AUDYT Sp. z o.o. Podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych - nr KIBR 3116

Nasi doradcy posiadają bogate doświadczenie zawodowe, ugruntowane wieloletnią praktyką. Pracujemy w języku polskim, niemieckim i angielskim. Dzięki wieloletniej obsłudze zagranicznych inwestorów w Polsce i podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego oferowane przez nas usługi uwzględniają specyfikę oraz standardy wymagane przy tego typu obsłudze.

Celem Kancelarii jest zapewnienie kompleksowej obsługi, zgodnej z indywidualnymi oczekiwaniami naszych Klientów.

Kancelaria Florkowska & Konarski jest od marca 2020 roku członkiem stowarzyszenia WIRAS Verbund International. Członkostwo to poszerza nasze zaangażowanie w doradztwo podatkowe w zakresie transakcji międzynarodowych oraz umożliwia świadczenie usług na rzecz naszych klientów przy wsparciu tej globalnej sieci.

Usługi

Do naszych kompetencji należą:

 • doradztwo podatkowe
 • doradztwo księgowe
 • usługi księgowe
 • działalność szkoleniowa w zakresie podatków i rachunkowości
 • działalność audytorska

Kierując się zasadami etyki zawodowej gwarantujemy zachowanie w całkowitej tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od Klienta.

Zgodnie z wymogami ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie nasza Kancelaria jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej. Posiadamy także dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Usługi doradcze

Usługi doradztwa podatkowego i księgowego są kluczowym elementem naszej oferty. Posiadamy doświadczenie w obsłudze różnorodnych projektów, na przykład z zakresu restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz transakcji międzynarodowych.

Oferujemy usługi doradztwa podatkowego i księgowego w pełnym zakresie, w tym między innymi::

 • bieżące doradztwo podatkowe
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu podatkowym i postępowaniu sądowym
 • przeglądy rozliczeń podatkowych
 • doradztwo w zakresie cen transferowych
 • strukturalne doradztwo podatkowe 
 • doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego
 • doradztwo podatkowe oraz doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych dla pracowników zagranicznych, oddelegowanych do Polski,
 • doradztwo przy sporządzaniu sprawozdań finansowych,
 • doradztwo przy opracowywaniu zakładowych planów kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji inwentaryzacyjnych.

Usługi księgowe

Nasze usługi w zakresie księgowości obejmują prowadzenie ksiąg rachunkowych, ewidencji podatkowych oraz księgowości płac. Na życzenie Klienta podejmujemy się także prowadzenia ewidencji kadrowej. Oferujemy raporting dostosowany do potrzeb i oczekiwań Klienta, również w języku obcym.

Praca działu księgowości wykonywana jest pod stałym nadzorem doradców podatkowych.

W ramach usług księgowych oferujemy:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz ewidencji podatkowych,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych wg prawa polskiego, niemieckiego lub standardów międzynarodowych (IAS),
 • monitorowanie należności oraz cash management,
 • sporządzanie list płac,
 • sporządzanie deklaracji ZUS oraz ich elektroniczny przekaz,
 • prowadzenie ewidencji kadrowej.

Działalność audytorska

Oferujemy pełny zakres usług audytorskich, w tym: 

 • badanie sprawozdań finansowych sporządzonych według prawa polskiego lub międzynarodowych standardów (IAS/IFRS),  
 • przeglądy sprawozdań finansowych,
 • ekspertyzy ekonomiczno-finansowe,
 • wykonywanie innych usług poświadczających (na przykład badania planów restrukturyzacji), 
Zespół

Posiadamy zespół wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych doradców podatkowych, biegłych rewidentów oraz księgowych.
Każdy z naszych doradców specjalizuje się konkretnej dziedzinie a umiejętność pracy w zespole pozwala nam na osiągnięcie wysokiej jakości usług.

Do założycieli Kancelarii i stałego zespołu naszych doradców należą:

Krystyna Florkowska

więcej
 • biegły rewident
 • doradca podatkowy

Języki: polski, niemiecki, angielski

Specjalizacja: podatki dochodowe,
międzynarodowe prawo podatkowe, rachunkowość.

mail: krystyna.florkowska@fmk.com.pl
tel. +48 606 412 301

Problematyką podatkową zajmuje się począwszy od 1993 roku. W latach 1993-1998 pracowała w organach administracji podatkowej.

Uprawnienia doradcy podatkowego nabyła w 1999 roku. W okresie 1999-2001 była zatrudniona w charakterze doradcy podatkowego w międzynarodowej firmie audytorskiej, kierując działem doradztwa podatkowego w Krakowie. Uprawnienia biegłego rewidenta nabyła w kwietniu 2007 roku.

Uczestniczyła jako prelegent w licznych seminariach w dziedzinie rachunkowości i podatków, organizowanych w kraju i zagranicą.

ukryj

Studia w zakresie rachunkowości na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1989-1994), praca w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Krakowie 1994-2000, egzamin na doradcę podatkowego - 1998, egzamin na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych 1999, egzamin na inspektora kontroli skarbowej 2000, praca w charakterze doradcy podatkowego w międzynarodowej firmie audytorskiej (2000-2002), biegły rewident (2007).

ukryj

Stanisław Konarski

więcej
 • biegły rewident
 • doradca podatkowy

Języki: polski, angielski

Specjalizacja: podatek VAT, podatek akcyzowy,
procedura podatkowa

mail: stanislaw.konarski@fmk.com.pl
tel. +48 606 412 304

Honorarium

Usługi doradcze i audytorskie

Wynagrodzenie za usługi doradcze i audytorskie uzależnione jest od nakładu pracy a podstawę jego określenia stanowią stawki godzinowe. Wraz z każdym rachunkiem nasz Klient otrzymuje szczegółowe zestawienie wykonanych czynności doradczych. W przypadku ściśle określonych zadań doradczych, audytorskich a także w przypadku stałej obsługi podatkowej oferujemy wynagrodzenie ryczałtowe.

Usługi księgowe

Wynagrodzenie za usługi księgowe uzależnione jest od ilości dokumentów księgowych oraz liczby pracowników w danym okresie rozliczeniowym. W indywidualnych przypadkach możliwe jest ustalenie wynagrodzenia ryczałtowego. Za sporządzenie sprawozdania finansowego pobieramy dodatkowe wynagrodzenie w wysokości dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za prowadzenie ksiąg rachunkowych w danym roku obrotowym.

Warunki współpracy są każdorazowo określane indywidualnie, w zależności od oczekiwań Klienta. Informację o stosowanych stawkach oraz wzór standardowej umowy można uzyskać bezpośrednio w sekretariacie lub pod adresem biuro@fmk.com.pl

Kontakt

Chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje albo uzgodnić termin spotkania? Prosimy o telefon lub przesłanie maila w tej sprawie, odpowiemy niezwłocznie.

tel.: +48 12 421 76 85 e-mail: biuro@fmk.com.pl fax.: +48 12 421 76 83

Florkowska & Konarski Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego
ul. Miłkowskiego 3/501, 30-349 Kraków, Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł
NIP: 677 21 80 726 REGON: 356351235 KRS: 0000061179
Konto bankowe: BNP PARIBAS Bank Polska S.A. 89 2030 0045 1110 0000 0128 2880

Sekretariat jest czynny w godzinach: 8.00 - 17.00

Contact Form

Map